აფიშა

27
ივლისი
დასაწყისი
20:00

წელიწადის ოთხი დრო


სცენა: ონის კულტურის სახლი
ბილეთები: დასწრება თავისუფალია
წელიწადის ოთხი დრო
იხილეთ დეტალურად
25
ივლისი
დასაწყისი
17:00

წელიწადის ოთხი დრო


სცენა: ღების სარიტუალო შენობა
ბილეთები: დასწრება თავისუფალია
წელიწადის ოთხი დრო
იხილეთ დეტალურად
20
ივლისი
დასაწყისი
13:00

წელიწადის ოთხი დრო


სცენა: ამბროლაურის კულტურის ცენტრი
ბილეთები: დასწრება თავისუფალია
წელიწადის ოთხი დრო
იხილეთ დეტალურად